Общи условия за покупко - продажба през електронен магазин https://uyuten-dom.com

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко–продажби през електронния магазин на "Уютен дом" ЕООД. Тези общи условия представляват договор за покупко–продажба между "Уютен дом" ЕООД и Клиента. 

Банкова сметка:

"Уютен дом" ЕООД  

IBAN BG57RZBB91551010764266

Райфайзен Банк

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

а/ "Уютен дом" ЕООД е търговско дружество с наименование „"Уютен дом" ЕООД” ЕООД, ЕИК: 204476949 със седалище и адрес на управлениегр. София 1000, район р-н Сердика, ул.Кирил Пърличев No 49, предоставящо стоки и услуги онлайн посредством Е – магазин: uyuten-dom.com  

б/ Под „Стока” се разбира, всеки от предлаганите артикули в Е – магазина, който е описан с основните си характеристики, изображение и продажна цена.

в/ Под „Клиент” се разбира всяко лице, което е закупило или е направило заявка за покупка на стока от електронния магазин.

г/ Електронен магазин е виртуален магазин с електронен адрес uyuten-dom.com.

д/ Под „ЗЗП” се разбира Закон за защита на потребителите.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 "Уютен дом" ЕООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през Е - магазина стоки чрез отправяне на заявка /поръчка/ и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.

1.2 Договорът за продажба между "Уютен дом" ЕООД и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката направена от клиента, а при заявка на неналична стока договора се смята за сключен в момента на получаване на авансовата сума.

II. РЕГИСТРАЦИЯ

2. Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за пазаруване чрез онлайн магазина. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационен формуляр.

При успешно приключване на регистрацията ползвателят ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил.

Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя респективно вносителя на съответната стока, като "Уютен дом" ЕООД не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

III. ЦЕНИ

3. Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, "Уютен дом" ЕООД си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Посочените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която се уточнява допълнително със служител на "Уютен дом" ЕООД.

IV. ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА

4. Всяка заявка за покупка от "Уютен дом" ЕООД през електронния магазин, се подава и осъществява в изпълнение на Общите условия. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

5. Клиентът подава заявката, чрез попълване на електронна бланка публикувана на uyuten-dom.com. В заявката задължително следва да се посочи адрес за доставка, имейл и телефон за контакти. В случай , че клиента не подаде заявка по начина определен в електронния магазин , то той може да направи заявка и по телефона , по електронна поща , по чат системата в сайта или чрез бърза поръчка. При тези варианти на подаване на заявка е необходимо допълнително уточняване и подаване на информация от клиента към "Уютен дом" ЕООД.

При тези случаи "Уютен дом" ЕООД определя заявките в сайта uyuten-dom.com в два варианта.

5.1 Вариант 1 – Заявка за закупуване на стока от каталога на сайта - това са всички обявени стоки в сайта , които са визуализирани със снимка/ или няколко снимки , придружени са с описание подадено от съответния производител и се предлагат на клиента само по описания начин , без никакви промени по тях , като размери , цветове , дамаски и т.н. Тези стоки са обявени в съответен срок на изработка и при стоки с неналични на склад или с по-дълъг срок на изработка "Уютен дом" ЕООД е възможно да изиска от клиента авансово плащане по дадената поръчка.

5.2 Вариант2 -  Заявка за закупуване на стока по индивидуална поръчка на клиента , като цветове , размери , дамаски и т.н. Този вид заявки се приемат само в писмен вид от клиента като запитване по електронна поща , изготвя му се оферта с ясно описани параметри , като размери , цветове и пълна информация , касаеща начина и реда по който ще се изработи поръчката и на каква цена. След като клиента получи тази информация трябва да потвърди по електронна поща , че е съгласен с офертата , след което следва трансформирането на офертата в поръчка.

При горепосочения вариант на поръчка в офертата на клиента ще се посочват и банковите реквизити на "Уютен дом" ЕООД и ще е описано какво авансово плащане ще е необходимо клиента да заплати за задействане на поръчката.

5.3 При поръчки по телефона клиента ще бъде информиран за начина , по който се приемат поръчки по телефона , но негово задължение си остава да се запознае с Общите условия на сайта на "Уютен дом" ЕООД за да бъде задействана дадена поръчка и доставена до адрес на клиента.

5.4 С цел информиране на клиента за правата му като потребител , който иска да закупи дадена стока от разстояние , без физически да я вижда , да я получи в даден срок , да я откаже като поръчка или пък да я върне обратно на "Уютен дом" ЕООД по начина и реда установен в Общите условия съобразно нормативните разпоредби , "Уютен дом" ЕООД в качеството си на добър и лоялен търговец стриктно спазва Закона за защита на потребителите.  

5.5.Право на отказ. Срокът за отказ е 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, адрес и телефонен номер и за решението си да се откажете от договора с писмо, изпратено по пощата. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

5.6. В случаите , когато потребителя е поискал да му бъде изработена дадена стока по индивидуални параметри , с цветове различни от стандартно предлаганите , нестандартни размери или друго , което не е обявено и описано в каталога на сайта uyuten-dom.com , то тогава "Уютен дом" ЕООД има право да поиска от клиента авансово плащане по банка за задействане на поръчката , като клиента предварително е дал съгласието си за това.

5.7 "Уютен дом" ЕООД има правото да задържи 10% от сумата на поръчката ( считано като капаро) в случай , че клиента използва правото си на отказ от поръчка. Остатъка от авансовата сума се връща на клиента в 10 ( десет) дневен срок.

6. "Уютен дом" ЕООД не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, "Уютен дом" ЕООД се задължава в рамките на 7 /седем/ работни дни след получаване на заявката, да уведоми Клиента за това на посочения от него имейл адрес или телефон.

7. За неналичните стоки "Уютен дом" ЕООД посочва срок на доставка различен от този по раздел VII. СРОКОВЕ И ДОСТАВКА от настоящите Общи условия, с който клиентът може да се съгласи или да откаже.

8. В случай, че поръчаните от Клиента стоки са налични "Уютен дом" ЕООД следва да потвърди направената поръчка по телефон или по имейл.

Условия за ползване - Страница 2