Навигация
Количка
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА за голям брой матраци Пазарувай сега

Условия за ползване

Общи условия за покупко - продажба през електронен магазин https://uyuten-dom.com

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко–продажби през електронния магазин на "Уютен дом" ЕООД. Тези общи условия представляват договор за покупко–продажба между "Уютен дом" ЕООД и Клиента. 

Банкова сметка:

"Уютен дом" ЕООД  

IBAN BG57RZBB91551010764266

Райфайзен Банк

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

а/ "Уютен дом" ЕООД е търговско дружество с наименование „"Уютен дом" ЕООД” ЕООД, ЕИК: 204476949 със седалище и адрес на управлениегр. София 1000, район р-н Сердика, ул.Кирил Пърличев No 49, предоставящо стоки и услуги онлайн посредством Е – магазин: uyuten-dom.com  

б/ Под „Стока” се разбира, всеки от предлаганите артикули в Е – магазина, който е описан с основните си характеристики, изображение и продажна цена.

в/ Под „Клиент” се разбира всяко лице, което е закупило или е направило заявка за покупка на стока от електронния магазин.

г/ Електронен магазин е виртуален магазин с електронен адрес uyuten-dom.com.

д/ Под „ЗЗП” се разбира Закон за защита на потребителите.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 "Уютен дом" ЕООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през Е - магазина стоки чрез отправяне на заявка /поръчка/ и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.

1.2 Договорът за продажба между "Уютен дом" ЕООД и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката направена от клиента, а при заявка на неналична стока договора се смята за сключен в момента на получаване на авансовата сума.

II. РЕГИСТРАЦИЯ

2. Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за пазаруване чрез онлайн магазина. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационен формуляр.

При успешно приключване на регистрацията ползвателят ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил.

Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя респективно вносителя на съответната стока, като "Уютен дом" ЕООД не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

III. ЦЕНИ

3. Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, "Уютен дом" ЕООД си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Посочените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която се уточнява допълнително със служител на "Уютен дом" ЕООД.

IV. ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА

4. Всяка заявка за покупка от "Уютен дом" ЕООД през електронния магазин, се подава и осъществява в изпълнение на Общите условия. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

5. Клиентът подава заявката, чрез попълване на електронна бланка публикувана на uyuten-dom.com. В заявката задължително следва да се посочи адрес за доставка, имейл и телефон за контакти. В случай , че клиента не подаде заявка по начина определен в електронния магазин , то той може да направи заявка и по телефона , по електронна поща , по чат системата в сайта или чрез бърза поръчка. При тези варианти на подаване на заявка е необходимо допълнително уточняване и подаване на информация от клиента към "Уютен дом" ЕООД.

При тези случаи "Уютен дом" ЕООД определя заявките в сайта uyuten-dom.com в два варианта.

5.1 Вариант 1 – Заявка за закупуване на стока от каталога на сайта - това са всички обявени стоки в сайта , които са визуализирани със снимка/ или няколко снимки , придружени са с описание подадено от съответния производител и се предлагат на клиента само по описания начин , без никакви промени по тях , като размери , цветове , дамаски и т.н. Тези стоки са обявени в съответен срок на изработка и при стоки с неналични на склад или с по-дълъг срок на изработка "Уютен дом" ЕООД е възможно да изиска от клиента авансово плащане по дадената поръчка.

5.2 Вариант2 -  Заявка за закупуване на стока по индивидуална поръчка на клиента , като цветове , размери , дамаски и т.н. Този вид заявки се приемат само в писмен вид от клиента като запитване по електронна поща , изготвя му се оферта с ясно описани параметри , като размери , цветове и пълна информация , касаеща начина и реда по който ще се изработи поръчката и на каква цена. След като клиента получи тази информация трябва да потвърди по електронна поща , че е съгласен с офертата , след което следва трансформирането на офертата в поръчка.

При горепосочения вариант на поръчка в офертата на клиента ще се посочват и банковите реквизити на "Уютен дом" ЕООД и ще е описано какво авансово плащане ще е необходимо клиента да заплати за задействане на поръчката.

5.3 При поръчки по телефона клиента ще бъде информиран за начина , по който се приемат поръчки по телефона , но негово задължение си остава да се запознае с Общите условия на сайта на "Уютен дом" ЕООД за да бъде задействана дадена поръчка и доставена до адрес на клиента.

5.4 С цел информиране на клиента за правата му като потребител , който иска да закупи дадена стока от разстояние , без физически да я вижда , да я получи в даден срок , да я откаже като поръчка или пък да я върне обратно на "Уютен дом" ЕООД по начина и реда установен в Общите условия съобразно нормативните разпоредби , "Уютен дом" ЕООД в качеството си на добър и лоялен търговец стриктно спазва Закона за защита на потребителите.  

5.5.Право на отказ. Срокът за отказ е 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, адрес и телефонен номер и за решението си да се откажете от договора с писмо, изпратено по пощата. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

5.6. В случаите , когато потребителя е поискал да му бъде изработена дадена стока по индивидуални параметри , с цветове различни от стандартно предлаганите , нестандартни размери или друго , което не е обявено и описано в каталога на сайта uyuten-dom.com , то тогава "Уютен дом" ЕООД има право да поиска от клиента авансово плащане по банка за задействане на поръчката , като клиента предварително е дал съгласието си за това.

5.7 "Уютен дом" ЕООД има правото да задържи 10% от сумата на поръчката ( считано като капаро) в случай , че клиента използва правото си на отказ от поръчка. Остатъка от авансовата сума се връща на клиента в 10 ( десет) дневен срок.

6. "Уютен дом" ЕООД не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, "Уютен дом" ЕООД се задължава в рамките на 7 /седем/ работни дни след получаване на заявката, да уведоми Клиента за това на посочения от него имейл адрес или телефон.

7. За неналичните стоки "Уютен дом" ЕООД посочва срок на доставка различен от този по раздел VII. СРОКОВЕ И ДОСТАВКА от настоящите Общи условия, с който клиентът може да се съгласи или да откаже.

8. В случай, че поръчаните от Клиента стоки са налични "Уютен дом" ЕООД следва да потвърди направената поръчка по телефон или по имейл.

9. В момента на извършване на заявката, Клиентът изразява съгласието си с настоящите Общи условия, чрез специално за това приложение, а именно: чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия” за покупко – продажба през електронния магазин” с което Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Съгласие с настоящите Общи условия ще се счита и действието по отправяне на заявка /поръчка/ за покупка на стока от Клиента.

10. Със заявката за покупка, клиентът избира стоката и количеството.

11. Следваща стъпка е избиране начина на доставка. При доставка с куриер се посочва точен адрес за доставка.

12. Последният етап от поръчката е начин на плащане. Плащането на поръчката се извършва по следните начини:

12.1 чрез превод по банков път /преди транспортиране на стоката/ .

12.2 с наложен платеж при доставка.

13. След избирането на метод на плащане следва преглед и финализиране на поръчката.

14. Онлайн системата на "Уютен дом" ЕООД генерира автоматично електронно писмо на цялата поръчка , метод на плащане , крайна сума и кратки инструкции с телефон за връзка. Копие от тази поръчка се изпраща на електронната поща на Клиента.

15. При подаден грешен е-мейл от Клиента копие от поръчката няма да бъде изпратена.

16. При подаден грешен телефонен номер от Клиента "Уютен дом" ЕООД има право да не изпълни поръчката ако и по е-мейл Клиента не бъде осъществен контакт с Клиента.

17. Онлайн поръчка се счита за приета и потвърдена само и единствено когато служител на "Уютен дом" ЕООД се е обадил на Клиента за потвърждение на пуснатата поръчка.

V. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНА СУМА.

18. На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в 14 (четиринадесет) дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

18.1 Потребителят (Клиент) предварително писмено да информира "Уютен дом" ЕООД на следния имейл адрес: mebelnaborsa@gmail.com , че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи кога ще върне стоката. Същата може да бъде върната единствено на следния адрес: гр. Пловдив, ул.”Брезовско Шосе” №176 – Складова база на „"Уютен дом" ЕООД”. Заплатената от Клиента сума се връщат по сметката от която е платена за стоката, след направен оглед и приемане на стоката от страна на "Уютен дом" ЕООД. Стоката ще се приеме само, ако не е била монтирана вече или липсват следи от употреба.

18.2. Стоката да бъде върната лично от потребителя (Клиента) или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице на посочения по-горе адрес

18.3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е махана и да не е нарушена цялостта на поставени от "Уютен дом" ЕООД стикери.

18.4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя (Купувача). До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на "Уютен дом" ЕООД, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, "Уютен дом" ЕООД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път в срок от седем работни дни от връщането на стоката.

18.5. Когато клиента върне стоката в складовата база на "Уютен дом" ЕООД и тя не отговаря на изискванията за връщане на стока , а именно – не е опакована във вид , в който е била изпратена на клиента , не е добре пакетирана и/или липсват пакети или детайли от цялостния вид на стоката , то тогава "Уютен дом" ЕООД има право:

- да не удовлетвори рекламацията и да не приеме стоката обратно , а да я върне обратно на клиента

- да я приеме и задържи в складовата си база , като уведоми клиента за 5(пет) дневен срок , в който клиента да си я вземе обратно.

"Уютен дом" ЕООД не носи отговорност за съхранението на стоката в случай , че клиента реши да не си я вземе обратно.

18.6 В случай , когато клиента използва правото си на отказ от поръчка по която е направено авансово плащане , с което е задействана поръчката към производителя , то същия има право да поиска възстановяване на платеното от него авансово плащане. Тогава "Уютен дом" ЕООД има право да задържи 10% от сумата на поръчката ( приема се като Капаро ) и да върне на потребителя остатъка от сумата в десет дневен срок.

19. Защита на личните данни. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от "Уютен дом" ЕООД и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, а в случаите на онлайн покупка на кредит: във връзка с кандидатстването за отпускане на кредит и изпълнението на договора за кредит, маркетингови и рекламни цели и анализи на, участие в игри на "Уютен дом" ЕООД, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от "Уютен дом" ЕООД, както и целите на обработката и използването.

20. В допълнение на казаното, в случаите на онлайн покупка на изплащане ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат обменяни свободно между "Уютен дом" ЕООД и съответната кредитна институция, пред която ползвателят кандидатства за кредит, респективно банката, която му е отпуснала кредит.

VI. ОНЛАЙН ПОКУПКА НА ИЗПЛАЩАНЕ

21. Всеки потребител, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на изплащане следва да кандидатства пред финансовите институции за отпускане на кредит обявени в сайта на "Уютен дом" ЕООД.

21.1 Право да кандидатства за отпускане на кредит има само ползвател, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена , равна или по – голяма от 150 лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката.

21.2 Кандидатстването се извършва: единствено онлайн, чрез регистрирания от ползвателя на uyuten-dom.com акаунт, посредством кликване върху бутона “Купи на изплащане”, след което се следва предвидената процедура.

21.3 Конкретните условия, за кандидатстване и отпускане на кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика.

21.4 ВНИМАНИЕ!!! Относно кредитирането, включително, но не само: кандидатстването за отпускане на кредит, освен настоящите общи условия, се прилагат и условията за кредитиране, включително, но не само: кандидатстване за отпускане на кредит, едностранно определени от финансовата институция.

21.5 Ползвателят се уведомява по телефона от финансовата институция в случай, че се налага промяна на броя вноски, различен от желания брой посочен от ползвателя.

"Уютен дом" ЕООД не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в предприемането на действия по принудително изпълнение и др. 21.6 "Уютен дом" ЕООД не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка или финансова институция.

21.7 Доставката, на закупени на изплащане, чрез онлайн магазина стока/и, се извършва само след като "Уютен дом" ЕООД бъде уведомен от финансовата институция, че между последната и ползвателят, на хартиен носител, е подписан договор с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка.

21.8 Срокът за доставка се уточнява със служител на "Уютен дом" ЕООД и започва да тече от момента, в който "Уютен дом" ЕООД получи уведомлението по предходната точка.

21.9 Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в подписания от последния Договор за кредит. Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност, положи подпис и собственоръчно изпише собственото си и фамилно име в талона за доставка, удостоверяващ приемо-предаването на стоката/ите.

22. Казаното в настоящите общи условия в раздел  „ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНА СУМА” се прилага изцяло и в случаите, в които договорът от разстояние има за предмет онлайн покупка на изплащане, с тази разлика, че в последния случай, потребителят задължително следва да отправи всички свои претенции за възстановяване на заплатената цена директно към кредитната институция кредитирала онлайн покупката предмет на отказа. За целта потребителят изпраща молба до финансовата институция отпуснала кредита, в която упоменава банковата сметка по която желае да му бъдат възстановени претендираните суми. С оглед избягване на всякакво съмнение: "Уютен дом" ЕООД няма да разглежда, и няма да удовлетворява каквито и да е парични претенции отправени от страна на потребители в случаите на отказ от договор с предмет онлайн покупка на изплащане.

VII. СРОКОВЕ И ДОСТАВКА

23. "Уютен дом" ЕООД предлага в сайта си uyuten-dom.com продукти на различни производители и вносители на стоки обозначени със съответни срокове за наличност , изработка и доставка.

23.1. В случай, че заявената стока е налична, същата се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 7 /седем/ работни дни, освен в случаите по т. 7 от настоящите Общи условия.

23.2. Срокът по горната точка започва да тече от момента, когато стоката бъде заплатена, с изключение на случаите, когато заплащането се извършва с наложен платеж. В случай, че клиентът избере заплащане чрез наложен платеж, срокът започва да тече от момента на потвърждаване на заявката /поръчката/.

23.3 В сайта на "Уютен дом" ЕООД е обозначен на всеки един продукт съответния срок за изработка( когато продукта не е наличен). В случай на продукти като матраци – където един матрак е предложен на много видове размери или мебели където се предлагат в различни цветове е посочен срока на стандартните размери или наличните цветове. При нестандартните размери или неналични цветове влиза в сила срока за производство на дадения продукт от съответния производител , като потребителя бъде информиран по телефон или електронна поща за това и даде съгласието си за изпълнението на поръчката в по-дълъг срок.

23.4 Обявените срокове в сайта на "Уютен дом" ЕООД са само и единствено за изработка на стоките и в този срок не влиза срока на доставка.

24. Доставката се извършва чрез услугите на куриер /спедиторско дружество/ и е за сметка на "Уютен дом" ЕООД , освен в случаите когато за доставка не е обявена друга сума , която е калкулирана към поръчката в момента на заявяването й.

24.1 Срока за доставка на налична или изработена по поръчка стока съгласно Закона за защита на потребителите е до 30 дни , като в този срок не влиза срока за изработването на стоката.

24.2 Самото доставяне на стока от момента на предаването й на куриер до адреса на потребителя може да отнеме от 2 ( два) до 15 (петнадесет) работни дни  , в зависимост от населеното място.

24.3 "Уютен дом" ЕООД не носи отговорност за изцяло или частично неизпълнени договорни задължения, в случай, когато имат място външни обстоятелства, определени като „форсмажорни обстоятелства”, върху които никой няма влияние. Под понятието „форсмажорни обстоятелства” се разбират всички непредвидими и независими от "Уютен дом" ЕООД събития, възникнали след сключване на договора, по-специално такива като: война, безредици, катастрофи, наводнения, комуникационни смущения, стачки, изключително лоши метеорологични условия и други.

25. Товаро – разтоварните работи при доставка не са отговорност или задължение на "Уютен дом" ЕООД /или на куриера/, а за получателя на стоката.

26. Задължението за доставка на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето на стоката до сградата, в която се намира адреса на доставка, посочен в заявката.

27. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

28. При посочен непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявка, същата се счита за невалидна и за "Уютен дом" ЕООД не възниква задължение за нейното изпълнение.

29. В случай, че Клиентът посочи като начин на плащане – чрез превод по банкова сметка, чрез дебитна или кредитна карта и не направи такова плащане, то за "Уютен дом" ЕООД не възниква задължение за доставка на заявената стока.

30. В случай, че Клиентът не направи плащане, след като е посочил, че същото ще се извърши чрез наложен платеж, то за "Уютен дом" ЕООД не възниква задължение за предаване на стоката.

VIII. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

31. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи.

32. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок и това доведе до невъзможност за връчване на пратката не по вина на продавача, "Уютен дом" ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената стока. В този случай, договорът за продажба автоматично се прекратява.

33. При доставка с „наложен платеж”, стоката се предава само след заплащане от Клиента /или друг получател/ в брой в български лева на сумата по наложния платеж посочен в товарителницата на пратката.

IX. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

34. Всички цени на стоки в електронния магазин са в български лева, с включен ДДС и са обявени в електронния магазин на страницата на всеки продукт. Цените са за единично количество и в цената не е включена стойността на транспортните разходи.

35. Цената на транспорта се заплаща от "Уютен дом" ЕООД , освен в случаите , когато не е обявена цена за доставка.

36. Плащането може да се извърши авансово чрез заплащане на цялата сума или частично, като във втория случай доплащането /останалата част от цената/ се извършва при доставка на стоката чрез наложен платеж. В случай на плащане чрез наложен платеж при доставката купувачът получава от куриера документ, в който е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена.

37. При направена заявка на неналична стока се заплаща аванс, в размер определен от служителите на електронния магазин. "Уютен дом" ЕООД си запазва правото да изисква заплащане на аванс и за други направени поръчки.

38. Заплащането на аванс се извършва само със съгласието на клиента, като при отказ от негова страна да заплати авансовата сума, "Уютен дом" ЕООД има право да откаже да сключи договор за покупко – продажба и доставяне на поръчаното.

39. Клиентът се съгласява, че действието по авансовото плащане на стоката ще се счита за изрично съгласие по смисъла на чл.53, ал.1 от Закона за защита на потребителите. 

40. Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. 

X. ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА И РЕКЛАМАЦИИ.

41. Когато потребителя получи по куриер дадена стока видимо увредена , счупена или във вид негоден за ползване , то той незабавно трябва да уведоми "Уютен дом" ЕООД за това , като по възможност направи снимки на стоката и да ги изпрати по електронна поща на обявения за рекламации е-мейл – reklamacii@mebelnaborsa.bg. По изпратените снимки "Уютен дом" ЕООД може да реши и прецени дали цялата стока е увредена или само част от нея и да организира доставката само на наранените детайли или изцяло нова стока , като информира потребителя за срока , начина и реда по който ще се извърши подмяната или изцяло новата доставка.

42. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки, се извършват по правилата на Закона за защита на потребителите на адрес:

 гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе ” № 176 или на  имейл: reklamacii@mebelnaborsa.bg

Сигнали за рекламации могат да бъдат подавани също и на телефон 0700 20 008 , като допълнително може да бъде изискана документация и/или снимки по имейл.

43. При получаване на стоката Клиентът е длъжен незабавно да я прегледа. Ако констатира явни недостатъци, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, които се подписва от получателя на стоката и представителя на куриерското /спедиторското/ дружество. В протокола следва задължително да се опишат явните недостатъци.

44. В случай, че Клиентът не направи рекламация на момента или дори да направи такава, но не се подпише констативен протокол, същият губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

45. Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има правото по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите. Във всички случай на покупка на стоки се прилагат правилата на т.18 по – горе.

46. "Уютен дом" ЕООД има правото да не удовлетвори рекламация предявена от потребителя в следните случаи :

- Различия в нюансите на цветовете

- Забавяне на срока по индивидуални поръчки

- Субективно отношение на клиента

- Когато параметрите на продукта не са по каталог , а изцяло по индивидуална поръчка на клиента

- Стоката е увредена от куриер

46.1. "Уютен дом" ЕООД има право да не удовлетворява рекламации на клиенти , когато стоката е приета без забележки при доставката , в последствие монтирана , а освен това е и използвана от клиента.

47. В сила са разпоредбите цитирани от Закона за защита на потребителите , а именно:

     Чл. 103а. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Разпоредбите на този раздел имат за цел да осигурят защита на потребителите при доставката на стоки, прехвърлянето на риска, съответствието на стоката с договора за продажба, гаранцията на стоките, предоставени по този закон, и търговските гаранции.

     Чл. 103б. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) (1) Търговецът е длъжен да достави стоките, като ги предаде на потребителя без неоправдано забавяне в срок не по-късно от 30 дни, считано от сключването на договора, освен ако страните са уговорили друго.

(2) Когато търговецът не достави и предаде стоките в срока, определен в договора, или в рамките на срока по ал. 1, потребителят изисква от него доставката и предаването на стоките да бъде извършена в допълнително определен срок в зависимост от обстоятелствата. Ако търговецът не достави и предаде стоките в този допълнително определен срок, потребителят има право да развали договора

(3) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага за договори за продажба, когато:

1. търговецът е отказал да достави стоките, или

2. доставката на стоките в рамките на уговорения срок на доставка е от съществено значение за потребителя, като се вземат предвид всички обстоятелства при сключването на договора, или

3. потребителят е уведомил търговеца преди сключването на договора, че е от съществено значение доставката да бъде направена на точно определена дата или най-късно до определена дата.

(4) Ако в случаите по ал. 3 търговецът не достави и предаде стоките в уговорения с потребителя срок или в рамките на срока по ал. 1, потребителят има право незабавно да развали договора.

(5) При разваляне на договора за продажба търговецът е длъжен да възстанови на потребителя без неоправдано забавяне всички суми, платени по договора.

(6) При разваляне на договора за продажба по ал. 2 – 4 потребителят може да претендира за обезщетение или неустойка по общия ред.

     Чл. 103в. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) (1) При договори, при които търговецът изпраща стоките на потребителя, рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху потребителя в момента, в който потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките.

(2) Когато потребителят е избрал превозвач и му е възложил да превози стоките, но избраният от потребителя превозвач не е сред превозвачите, предложени от търговеца, рискът преминава върху потребителя при предаване на стоките на избрания от него превозвач. В случай на загуба или повреда потребителят може да претендира за обезщетение или неустойка към превозвача.

Чл. 104. (1) Продавач е всяко физическо или юридическо лице, което в рамките на своята професионална или търговска дейност и въз основа на договор за продажба продава потребителски стоки.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Производител е лицето, което произвежда стоката, вносителят на стоката на територията на Европейския съюз или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и всяко лице, което се представя за производител, като поставя върху стоката своето име, търговска марка или друг отличителен знак.

(3) Потребителска стока е всяка движима материална вещ, с изключение на вещите втора употреба - обект на публична продажба, когато потребителят е имал възможност да участва в продажбата.

(4) Поправка или ремонт на потребителска стока е привеждането й в съответствие с договора за продажбата й, когато има несъответствие между тях.

   Чл. 105. (1) Продавачът е длъжен да предаде на потребителя стока, която съответства на договора за продажба.

(2) Продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.

   Чл. 106. За да съответства на договора за продажба, потребителската стока трябва да:

 1. притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;

 2. отговаря на описанието, дадено от продавача под формата на мостра или образец;

 3. е годна за специалната употреба, желана от потребителя, при условие че той е уведомил продавача за своето изискване при сключването на договора и то е прието от продавача;

 4. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните й характеристики, направени от продавача, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока.

   Чл. 107. Продавачът не е обвързан с публичните изявления по чл. 106, т. 4, ако докаже, че:

 1. не е знаел и не е могъл да знае за направените публични изявления, или

 2. публичните изявления са били коригирани в момента на сключването на договора, или

 3. решението на потребителя за закупуване на потребителската стока не е било повлияно от публичните изявления.

    Чл. 108. Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето й, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

Чл. 109. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата й, когато:

1. при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

2. несъответствието се дължи на материали, предоставени от потребителя.

Чл. 110. (1) Продавачът отговаря за несъответствието на потребителската стока с договора за продажба, дължащо се на неправилно монтиране или инсталиране на стоката, когато договорът предвижда монтирането или инсталирането й да бъде извършено от продавача или на негова отговорност.

(2) Продавачът отговаря за несъответствието на потребителската стока с договора за продажба и когато стоката е монтирана или инсталирана от потребителя, но несъответствието се дължи на неправилни указания за монтиране или инсталиране.

    Чл. 111. (1) Всяко споразумение или договор, сключени с продавач преди появата на несъответствието на потребителската стока с договора за продажба, което ограничава или изключва отговорността на продавача по този раздел, е нищожно.

 (2) Всяко споразумение, с което потребителят заявява, че знае за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба преди неговото сключване, в което не е посочено естеството на несъответствието, е нищожно.

   Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

 (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

 2. значимостта на несъответствието;

 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

    Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

 (2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

 (3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114. (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

 (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

    Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

 2. намаляване на цената.

 (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

 (3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

 (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

    Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

 (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

 (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

    Чл. 116. Продавачът, който отговаря за несъответствието на потребителската стока, има право на иск за обезщетение за претърпените вреди срещу лицето, което е причинило несъответствието, ако се намира в пряка или косвена договорна връзка с него, както и срещу производителя, когато той отговаря за несъответствието на стоката. Всяка клауза в договор, която ограничава или изключва тези права на търговеца, е нищожна.

Чл. 117. (1) (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.

 (2) (Доп. – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговската гаранция обвързва този, който я предоставя, съобразно условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция и в рекламата за нея. Изпълнението на поетите от търговеца задължения по търговската гаранция не е свързано с разходи за потребителя.

    Чл. 118. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Търговската гаранция се предоставя на потребителя в писмена форма или на друг траен носител, който е достъпен за него.    Чл. 119. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:

 1. правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 - 115;

 2. съдържанието и обхвата на търговската гаранция;

 3. съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция.

 (2) В случай че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията на страната, и в заявлението за предоставяне на търговска гаранция липсва информацията по ал. 1, т. 1, тази информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от продавача.

 (3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.

    Чл. 120. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.).

   Чл. 121. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Неспазването на някои от изискванията на чл. 118 и 119 не води до недействителност на търговската гаранция и потребителят може да се позове на нея и да претендира за изпълнение на посоченото в заявлението за предоставяне на търговска гаранция.

   Чл. 122. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, включително за стоки втора употреба, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба.

   Чл. 123. (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

 (2) Когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

   Чл. 124. (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 113 и 114. 

(2) При предявяване на рекламацията за услугата потребителят може да претендира за извършване на услугата в съответствие с договора, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума.

Чл. 125. (1) Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице.

 (2) Рекламацията се подава устно или писмено.

 (3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

 (4) При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

 1. касова бележка или фактура;

 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

   Чл. 126. (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

 (2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

 (3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Ако търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

   Чл. 127. (1) Търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена своевременно.

 (2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Търговецът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации.

 (3) (Доп. – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) При предявяване на рекламация лицата по ал. 1 задължително я описват в регистъра, като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.

 (4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., доп., бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на търговеца на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.

   Чл. 128. (1) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.). 

(2) Когато търговецът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.

   Чл. 129. Предявяването на рекламация пред търговеца не е пречка за предявяване на иск.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

48. "Уютен дом" ЕООД полага грижа информацията в електронния магазин да се поддържа винаги вярна и актуална, като точна информация може да се получи на телефон: 088 44 15 444

49. Всички размери обявени в електронния магазин са външни и включват най – външните габарити, включително цокли и первази. Възможни са несъответствия в нюансите на цветовете от снимковия материал на сайта на електронния магазин и действителните нюанси на цветове на продуктите.

50. "Уютен дом" ЕООД не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на "Уютен дом" ЕООД.

51. "Уютен дом" ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. "Уютен дом" ЕООД гарантира неприкосновеността на информацията съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от "Уютен дом" ЕООД за целите на изпълнение на договора за покупко - продажба и доставка на поръчани стоки.

52. Настоящите Общи условия са в сила от момента на публикуването им. "Уютен дом" ЕООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта си uyuten-dom.com, заедно със съобщение за промените.

53. За неуредените от настоящите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ И С НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ