Дунапрен N2030

Дунапрен N2030

Дунапрен N2030 може да се използва като шумоизолация на помещения, в обувната промишленост, изделия за бита, за опаковки, уплътнения и други. Дунапрен N2030 също така е подходящ за изработката на шалтета или подложки за шезлонги . С дебелина от 15см-20см се получава чудесен ортопедичен матрак, подходящ за хора с по-тежко телосложение. Поради ниската си плътност, Дунапрен N2030 има кратък живот на експлоатация. Идеален е за временни и ниско бюджетни решения в интериора.Подходящ за изработка на детски матраци.


Цена: куб/м - 230 лв

https://uyuten-dom.com/diusheci/dvulicev-matrak-praktik
72/190/5	16лв	72/200/5	16лв	82/190/5	19лв	82/200/5	19лв	90/190/5	21лв
72/190/6	20лв	72/200/6	20лв	82/190/6	23лв	82/200/6	23лв	90/190/6	25лв
72/190/7	23лв	72/200/7	23лв	82/190/7	26лв	82/200/7	26лв	90/190/7	29лв
72/190/8	26лв	72/200/8	26лв	82/190/8	29лв	82/200/8	29лв	90/190/8	33лв
72/190/9	29лв	72/200/9	29лв	82/190/9	32лв	82/200/9	32лв	90/190/9	40лв
72/190/10	34лв	72/200/10	34лв	82/190/10	36лв	82/200/10	36лв	90/190/10	44лв
72/19011	36лв	72/20011	41лв	82/190/11	40лв	82/200/11	40лв	90/190/11	49лв
72/190/12	37лв	72/200/12	37лв	82/190/12	45лв	82/200/12	45лв	90/190/12	53лв
72/190/13	43лв	72/200/13	43лв	82/190/13	49лв	82/200/13	49лв	90/190/13	58лв
72/190/14	46лв	72/200/14	46лв	82/190/14	53лв	82/200/14	53лв	90/190/14	62лв
72/190/15	51лв	72/200/15	51лв	82/190/15	57лв	82/200/15	57лв	90/190/15	67лв
72/190/16	54лв	72/200/16	60лв	82/190/16	61лв	82/200/16	68лв	90/190/16	71лв
72/190/17	57лв	72/200/17	64лв	82/190/17	64лв	82/200/17	72лв	90/190/17	76лв
72/190/18	61лв	72/200/18	67лв	82/190/18	68лв	82/200/18	77лв	90/190/18	80лв
72/190/19	63лв	72/200/19	71лв	82/190/19	71лв	82/200/19	81лв	90/190/19	84лв
72/190/20	66лв	72/200/20	75лв	82/190/20	75лв	82/200/20	85лв	90/190/20	89лв
 


90/200/5	23лв	100/200/5	26лв	114/190/5	28лв	120/190/5	30лв	120/200/5	31лв
90/200/6	28лв	100/200/6	31лв	114/190/6	34лв	120/190/6	36лв	120/200/6	37лв
90/200/7	33лв	100/200/7	36лв	114/190/7	39лв	120/190/7	41лв	120/200/7	44лв
90/200/8	37лв	100/200/8	42лв	114/190/8	45лв	120/190/8	47лв	120/200/8	50лв
90/200/9	42лв	100/200/9	47лв	114/190/9	51лв	120/190/9	53лв	120/200/9	56лв
90/200/10	47лв	100/200/10	52лв	114/190/10	56лв	120/190/10	59лв	120/200/10	62лв
90/200/11	51лв	100/200/11	57лв	114/190/11	62лв	120/190/11	65лв	120/200/11	69лв
90/200/12	56лв	100/200/12	62лв	114/190/12	68лв	120/190/12	71лв	120/200/12	75лв
90/200/13	61лв	100/200/13	68лв	114/190/13	73лв	120/190/13	87лв	120/200/13	81лв
90/200/14	66лв	100/200/14	73лв	114/190/14	79лв	120/190/14	83лв	120/200/14	87лв
90/200/15	70лв	100/200/15	78лв	114/190/15	84лв	120/190/15	89лв	120/200/15	94лв
90/200/16	75лв	100/200/16	83лв	114/190/16	90лв	120/190/16	95лв	120/200/16	100лв
90/200/17	80лв	100/200/17	88лв	114/190/17	96лв	120/190/17	101лв	120/200/17	106лв
90/200/18	84лв	100/200/18	94лв	114/190/18	101лв	120/190/18	107лв	120/200/18	112лв
90/200/19	89лв	100/200/19	99лв	114/190/19	107лв	120/190/19	113лв	120/200/19	119лв
90/200/20	94лв	100/200/20	104лв	114/190/20	113лв	120/190/20	119лв	120/200/20	125лв
 


130/200/5	34лв	140/190/5	35лв	140/200/5	35лв	144/190/5	36лв	144/200/5	37лв
130/200/6	41лв	140/190/6	41лв	140/200/6	42лв	144/190/6	43лв	144/200/6	45лв
130/200/7	47лв	140/190/7	48лв	140/200/7	49лв	144/190/7	50лв	144/200/7	52лв
130/200/8	54лв	140/190/8	55лв	140/200/8	56лв	144/190/8	57лв	144/200/8	60лв
130/200/9	61лв	140/190/9	62лв	140/200/9	63лв	144/190/9	64лв	144/200/9	67лв
130/200/10	68лв	140/190/10	69лв	140/200/10	70лв	144/190/10	71лв	144/200/10	75лв
130/200/11	74лв	140/190/11	76лв	140/200/11	77лв	144/190/11	78лв	144/200/11	82лв
130/200/12	81лв	140/190/12	83лв	140/200/12	84лв	144/190/12	85лв	144/200/12	90лв
130/200/13	88лв	140/190/13	90лв	140/200/13	91лв	144/190/13	92лв	144/200/13	97лв
130/200/14	95лв	140/190/14	97лв	140/200/14	98лв	144/190/14	100лв	144/200/14	105лв
130/200/15	101лв	140/190/15	104лв	140/200/15	105лв	144/190/15	107лв	144/200/15	112лв
130/200/16	108лв	140/190/16	111лв	140/200/16	112лв	144/190/16	114лв	144/200/16	120лв
130/200/17	115лв	140/190/17	118лв	140/200/17	120лв	144/190/17	121лв	144/200/17	127лв
130/200/18	122лв	140/190/18	124лв	140/200/18	125лв	144/190/18	128лв	144/200/18	135лв
130/200/19	128лв	140/190/19	131лв	140/200/19	132лв	144/190/19	135лв	144/200/19	142лв
130/200/20	135лв	140/190/20	138лв	140/200/20	140лв	144/190/20	142лв	144/200/20	150лв
 


160/190/5	40лв	160/200/5	42лв	164/190/5	41лв	164/200/5	43лв	180/200/5	47лв
160/190/6	47лв	160/200/6	50лв	164/190/6	49лв	164/200/6	51лв	180/200/6	56лв
160/190/7	55лв	160/200/7	58лв	164/190/7	57лв	164/200/7	60лв	180/200/7	66лв
160/190/8	63лв	160/200/8	67лв	164/190/8	65лв	164/200/8	68лв	180/200/8	75лв
160/190/9	71лв	160/200/9	75лв	164/190/9	73лв	164/200/9	77лв	180/200/9	84лв
160/190/10	79лв	160/200/10	83лв	164/190/10	81лв	164/200/10	85лв	180/200/10	94лв
160/190/11	87лв	160/200/11	92лв	164/190/11	89лв	164/200/11	94лв	180/200/11	103лв
160/190/12	95лв	160/200/12	100лв	164/190/12	97лв	164/200/12	102лв	180/200/12	112лв
160/190/13	103лв	160/200/13	108лв	164/190/13	105лв	164/200/13	111лв	180/200/13	122лв
160/190/14	111лв	160/200/14	116лв	164/190/14	113лв	164/200/14	119лв	180/200/14	131лв
160/190/15	119лв	160/200/15	125лв	164/190/15	122лв	164/200/15	128лв	180/200/15	140лв
160/190/16	126лв	160/200/16	133лв	164/190/16	130лв	164/200/16	136лв	180/200/16	150лв
160/190/17	134лв	160/200/17	141лв	164/190/17	138лв	164/200/17	145лв	180/200/17	159лв
160/190/18	142лв	160/200/18	150лв	164/190/18	146лв	164/200/18	154лв	180/200/18	168лв
160/190/19	150лв	160/200/19	158лв	164/190/19	154лв	164/200/19	162лв	180/200/19	178лв
160/190/20	158лв	160/200/20	166лв	164/190/20	162лв	164/200/20	171лв	180/200/20	187лв
 


160/190/5	40лв	160/200/5	42лв	164/190/5	41лв	164/200/5	43лв	180/200/5	47лв
160/190/6	47лв	160/200/6	50лв	164/190/6	49лв	164/200/6	51лв	180/200/6	56лв
160/190/7	55лв	160/200/7	58лв	164/190/7	57лв	164/200/7	60лв	180/200/7	66лв
160/190/8	63лв	160/200/8	67лв	164/190/8	65лв	164/200/8	68лв	180/200/8	75лв
160/190/9	71лв	160/200/9	75лв	164/190/9	73лв	164/200/9	77лв	180/200/9	84лв
160/190/10	79лв	160/200/10	83лв	164/190/10	81лв	164/200/10	85лв	180/200/10	94лв
160/190/11	87лв	160/200/11	92лв	164/190/11	89лв	164/200/11	94лв	180/200/11	103лв
160/190/12	95лв	160/200/12	100лв	164/190/12	97лв	164/200/12	102лв	180/200/12	112лв
160/190/13	103лв	160/200/13	108лв	164/190/13	105лв	164/200/13	111лв	180/200/13	122лв
160/190/14	111лв	160/200/14	116лв	164/190/14	113лв	164/200/14	119лв	180/200/14	131лв
160/190/15	119лв	160/200/15	125лв	164/190/15	122лв	164/200/15	128лв	180/200/15	140лв
160/190/16	126лв	160/200/16	133лв	164/190/16	130лв	164/200/16	136лв	180/200/16	150лв
160/190/17	134лв	160/200/17	141лв	164/190/17	138лв	164/200/17	145лв	180/200/17	159лв
160/190/18	142лв	160/200/18	150лв	164/190/18	146лв	164/200/18	154лв	180/200/18	168лв
160/190/19	150лв	160/200/19	158лв	164/190/19	154лв	164/200/19	162лв	180/200/19	178лв
160/190/20	158лв	160/200/20	166лв	164/190/20	162лв	164/200/20	171лв	180/200/20	187лв

Напишете отзив

Моля влезете в профила или се регистрирайте, за да напишете отзив.
  • Код на продукта: 0001
  • Наличност: В наличност
  • 6.00 лева
  • Без данък: 6.00 лева

Възможни варианти

Loading...